כמה עולה חתימת נוטריון והאם יש מחירים שונים לסוגי החתימות

לא פעם אני נשאל במסגרת עבודתי כנוטריון כמה עולה שירות כזה או אחר והאם נוטריון אחר יהיה זול או יקר ממני.
אז כדי לחסוך שאלות אתן כאן הסבר קצר.

עבודתו של הנוטריון מוסדרת תחת חוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976 ושכר טרחת הנוטריון קבוע בתקנה 40לתקנות הנוטריונים (שכר ושרותים), תשל”ט1978. https://www.gov.il/he/departments/general/wages_of_services

במסגרת התקנות מוסדר נושא העלות של כל סוגי הפעולות הנוטריוניות כאשר המחיר מתעדכן אחת לשנה בסכומים מאוד נמוכים.

כל הנוטריונים מחויבים לגבות את אותו השכר בדיון. על הנוטריון חל איסור מוחלט לגבות יותר או פחות מהקבוע בתקנות.

בתחתית כל אישור נוטריוני על הנוטריון לציין את המחיר שגבה עבור אותה העבודה.

ע”פ החוק נערכות מידי פעם ביקורות של משרד המשפטים אצל הנוטריון במשרד.

בין הנושאים הנבדקים בביקורות נבדק נושא שכר הטרחה שנגבה.
הבודק מעיין בעבודות שבוצעו, בודק מה הסכום שנרשם ע”ג העבודה ומבקש העתק החשבונית שנמסרה ללקוח.

לסיכום ניתן לומר שכל הנוטריונים עובדים באותו המחיר בדיוק.
ההבדל בין נוטריון אחד למשנהו הוא עניין הזמינות וחווית השירות שהוא נותן.
לידיעה כללית אתן מס’ דוגמאות לעלויות פעולות שכיחות נכון לשנת 2021:

אימות חתימת יחיד 165 ₪ בתוספת מע”מ
אימות חתימה של חותם נוסף על אותו המסמך 66 ₪ בתוספת מע”מ
העתק נוסף של אימות החתימה 66 ₪ בתוספת מע”מ
אישור העתק של מסמך 66 ₪ בתוספת מע”מ
אישור העתק – כל עמוד נוסף 5 ₪ בתוספת מע”מ לעמוד
אישור נכונות תרגום (100 מילים ראשונות 209 ₪ בתוספת מע”מ
כל 100 מילים נוספות (עד 1,000) 165 ₪ בתוספת מע”מ
אימות הסכם ממון 367 ₪ בתוספת מע”מ

צור קשר