אישור תרגום על ידי נוטריון

במסגרת עבודתי כנוטריון אני נדרש מעת לעת לאשר נוטריונית תרגום של מסמכים שונים.

ככלל הנוטריון מוסמך לאשר תרגום של מסמכים רק אם הוא שולט היטב הן בשפה בה נערך המקור והן בשפה אליה תורגם.
תפקידו של הנוטריון בעניין זה הוא לבדוק ולאשר את התרגום בלבד.

את התרגום נהוג לערוך בצורה מסוימת ועל כן מומלץ לפנות לחברות העוסקות בכך ולא לתרגם את המסמך לבד.

על מנת לסייע ללקוח אני עובד עם מספר חברות / משרדי תרגום ומסייע ללקוח בביצוע התרגום והכל על מנת לחסוך ממנו את הטרחה הכפולה. בדרך כלל הלקוח מציג בפני את מסמך המקור, אני מקבל הצעת מחיר לתרגום (מחברה / משרד חיצוני) מעביר ללקוח וככל שהוא מאשר אני מוציא את העבודה לביצוע.
לאחר ביצוע התרגום אני בודק אותו ומכין את האישור.

ולשאלת העלות אסביר כי שכר טרחת הנוטריון קבוע בתקנה 40לתקנות הנוטריונים (שכר ושרותים), תשל”ט1978. https://www.gov.il/he/departments/general/wages_of_services

במסגרת התקנות מוסדר נושא העלות של כל סוגי הפעולות הנוטריוניות כאשר המחיר מתעדכן אחת לשנה בסכומים מאוד נמוכים.

כל הנוטריונים מחויבים לגבות את אותו השכר בדיון. על הנוטריון חל איסור מוחלט לגבות יותר או פחות מהקבוע בתקנות.

בתחתית כל אישור נוטריוני על הנוטריון לציין את המחיר שגבה עבור אותה העבודה.

ע”פ החוק נערכות מידי פעם ביקורות של משרד המשפטים אצל הנוטריון במשרד.

בין הנושאים הנבדקים בביקורות נבדק נושא שכר הטרחה שנגבה.
הבודק מעיין בעבודות שבוצעו, בודק מה הסכום שנרשם ע”ג העבודה ומבקש העתק החשבונית שנמסרה ללקוח.
לסיכום ניתן לומר שכל הנוטריונים עובדים באותו המחיר בדיוק.
לנוחותכם, מעבר לקישור שצירפתי אפרט בקצרה עלויות אישור התרגום נכון לשנת 2021:

אישור נכונות תרגום (100 מילים ראשונות) 209 ₪ בתוספת מע”מ
כל 100 מילים נוספות או חלק מהן (עד 1,000) 165 ₪ בתוספת מע”מ
כל 100 מילים נוספות או חלק מהן (מעל 1,000) ראשונות 367 ₪ בתוספת מע”מ
כל העתק נוסף לאישור 66   ₪ בתוספת מע”מ

צור קשר