אישור הסכם ממון / הסכם לחיים משותפים בפני נוטריון

במסגרת עבודתי כעורך דין העוסק בין היתר בעריכת הסכמי ממון וגם מבלי קשר לעיסוק זה אני מתבקש לעיתים לאשר הסכם ממון בכובעי כנוטריון.

כידוע סמכות זו נוגעת להסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג.
כמובן שהסכם שכזה חייב להיעשות בכתב.

חשוב להבין שלנוטריון סמכות לאשר אך ורק הסכם שנכרת בטרם הנישואין.
הסכם שערכו זוגות נשואים ניתן לאשר רק בפני בית המשפט.

בעת אישור ההסכם על הנוטריון לוודא שבני הזוג הניצבים בפניו הבינו את תוכן ההסכם, עשו אותו בהסכמה חופשית והבינו את משמעויותיו ותוצאותיו.

לעניין שאלת העלות אשיב כי עבודתו של הנוטריון מוסדרת תחת חוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976 ושכר טרחת הנוטריון קבוע בתקנה 40לתקנות הנוטריונים (שכר ושרותים), תשל”ט1978. https://www.gov.il/he/departments/general/wages_of_services

במסגרת התקנות מוסדר נושא העלות של כל סוגי הפעולות הנוטריוניות כאשר המחיר מתעדכן אחת לשנה בסכומים מאוד נמוכים.

כל הנוטריונים מחויבים לגבות את אותו השכר בדיון. על הנוטריון חל איסור מוחלט לגבות יותר או פחות מהקבוע בתקנות.

בתחתית כל אישור נוטריוני על הנוטריון לציין את המחיר שגבה עבור אותה העבודה.

ע”פ החוק נערכות מידי פעם ביקורות של משרד המשפטים אצל הנוטריון במשרד במסגרתן נבדק בין היתר גם נושא עלות השירות הנקובה בתקנות אל מול התשלום בפועל של הלקוח.
לסיכום ניתן לומר שכל הנוטריונים עובדים באותו המחיר בדיוק וההבדל בין נוטריון אחד למשנהו הוא עניין הזמינות וחווית השירות שהוא נותן.

לידיעה כללית אציין כי נכון לשנת 2021 עלות אישור הסכם ממון עומדת ע”ס 367 ₪ בתוספת מע”מ כחוק ועלות כל העתק נוסף עומדת ע”ס 64 ₪ בתוספת מע”מ.
אגב אציין כי האגרה לאישור הסכם בפני בית המשפט עומדת על סכום דומה לזה.

אישור הסכם ממון / הסכם לחיים משותפים בפני נוטריון

במסגרת עבודתי כעורך דין העוסק בין היתר בעריכת הסכמי ממון וגם מבלי קשר לעיסוק זה אני מתבקש לעיתים לאשר הסכם ממון בכובעי כנוטריון.

כידוע סמכות זו נוגעת להסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג.
כמובן שהסכם שכזה חייב להיעשות בכתב.

חשוב להבין שלנוטריון סמכות לאשר אך ורק הסכם שנכרת בטרם הנישואין.
הסכם שערכו זוגות נשואים ניתן לאשר רק בפני בית המשפט.

בעת אישור ההסכם על הנוטריון לוודא שבני הזוג הניצבים בפניו הבינו את תוכן ההסכם, עשו אותו בהסכמה חופשית והבינו את משמעויותיו ותוצאותיו.

לעניין שאלת העלות אשיב כי עבודתו של הנוטריון מוסדרת תחת חוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976 ושכר טרחת הנוטריון קבוע בתקנה 40לתקנות הנוטריונים (שכר ושרותים), תשל”ט1978.

לעיון בשכר שירותים לנוטריונים לחץ כאן.

במסגרת התקנות מוסדר נושא העלות של כל סוגי הפעולות הנוטריוניות כאשר המחיר מתעדכן אחת לשנה בסכומים מאוד נמוכים.

כל הנוטריונים מחויבים לגבות את אותו השכר בדיון. על הנוטריון חל איסור מוחלט לגבות יותר או פחות מהקבוע בתקנות.

בתחתית כל אישור נוטריוני על הנוטריון לציין את המחיר שגבה עבור אותה העבודה.

ע”פ החוק נערכות מידי פעם ביקורות של משרד המשפטים אצל הנוטריון במשרד במסגרתן נבדק בין היתר גם נושא עלות השירות הנקובה בתקנות אל מול התשלום בפועל של הלקוח.
לסיכום ניתן לומר שכל הנוטריונים עובדים באותו המחיר בדיוק וההבדל בין נוטריון אחד למשנהו הוא עניין הזמינות וחווית השירות שהוא נותן.

לידיעה כללית אציין כי נכון לשנת 2021 עלות אישור הסכם ממון עומדת ע”ס 367 ₪ בתוספת מע”מ כחוק ועלות כל העתק נוסף עומדת ע”ס 64 ₪ בתוספת מע”מ.
אגב אציין כי האגרה לאישור הסכם בפני בית המשפט עומדת על סכום דומה לזה.

צור קשר