אימות חתימה בפני נוטריון בעברית או אנגלית

במסגרת תפקידי כנוטריון הנני מתבקש לעיתים לאמת אימות נוטריוני של חתימת הלקוחות הפונים אלי.

כאשר הנוטריון נדרש לאמת את חתימת הלקוח עליו לפעול ע”פ כמה נהלים מסודרים כדלקמן:-
א.         החותם חייב לעמוד בפני הנוטריון.
ב.         על הנוטריון לוודא ולאמת את זהות החותם ע”י הצגת דרכון, ע”י הצגת תעודת זהות או כל
תעודה ציבורית אחרת “שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את
צלמו” כמו למשל רישיון נהיגה, תעודת עורך דין, תעודת רופא וכו’.
ג.          יש להדגיש שכאשר מאמתים חתימה על יפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין יש לבצע את
בדיקת זהות הלקוח באמצעות תעודת זהות או דרכון בלבד.

כמובן שאת אישור החתימה ניתן לקבל במשרדי בשפות העברית והאנגלית.
המסמכים הנפוצים עליהם אני מתבקש לאמת את חתימת הלקוח הם ייפויי כוח ותצהירים שונים.

לעניין העלות אסביר כי עבודתו של הנוטריון מוסדרת תחת חוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976 ושכר טרחת הנוטריון קבוע בתקנה 40לתקנות הנוטריונים (שכר ושרותים), תשל”ט1978. https://www.gov.il/he/departments/general/wages_of_services

במסגרת התקנות מוסדר נושא העלות של כל סוגי הפעולות הנוטריוניות כאשר המחיר מתעדכן אחת לשנה בסכומים מאוד נמוכים.

כל הנוטריונים מחויבים לגבות את אותו השכר בדיון. על הנוטריון חל איסור מוחלט לגבות יותר או פחות מהקבוע בתקנות.

בתחתית כל אישור נוטריוני על הנוטריון לציין את המחיר שגבה עבור אותה העבודה.

ע”פ החוק נערכות מידי פעם ביקורות של משרד המשפטים אצל הנוטריון במשרד.

בין הנושאים הנבדקים בביקורות נבדק נושא שכר הטרחה שנגבה.

לידיעה כללית אציין כי נכון לשנת 2021 העלות לאימות חתימת יחיד עומדת ע”ס 165 ₪ בתוספת מע”מ, אימות חתימה של חותם נוסף 66 ₪ בתוספת מע”מ ומסירת העתק נוסף 66 ₪ בתוספת מע”מ.

צור קשר