נאמנויות והקדשים

ליהנות מפירות ההון, לאורך דורות

נאמנות
הסדרי נאמנות במשפחה קרנות (Trust) נועדו להגן על נכסי המשפחה, הן במהלך החיים שלכם והן לאחר לכתכם מן העולם. באמצעותם, תשמרו על הנכסים שצברתם בעודכם בחיים ותאפשרו ביצוע העברה בין דורית מסודרת – תוך הבטחת עתידם של הדורות הבאים.

הקדש
הקדש הוא הסדר נאמנות המוקדש להעברת כספים קבועה ומסודרת לאורך שנים, בדרך כלל למטרות צדקה, תרומה ופילנתרופיה.

“אני רוצה להשאיר לילדיי מספיק כסף כדי שיוכלו לעשות מה שירצו,

אבל לא מספיק כסף כדי שיוכלו לא לעשות כלום…” (פול גטי)

הנאמנות וההקדש הם כלים משפטיים מתוחכמים הנתפרים בהתאם לדרישות ולצרכים שלכם.

נאמנויות והקדשים

הסדר הנאמנות ימנע מדור ההמשך דאגות כלכליות וסכסוכים משפטיים, יאפשר להם ליהנות מפירות ההון ולא מההון עצמו. את השימוש בנאמנות ניתן לבצע בעודכם בחיים, או לחילופין להוסיף את כתב הנאמנות כחלק מהצוואה שתשאירו אחריכם.

למשרד עורכי הדין נדב שפירא ידע רב בניהול נאמנויות והקדשים. המשרד יקים בעבורכם מנגנון נאמנות או הקדש בהתאם לצורך, יערוך בעבורכם כתב נאמנות בו תביעו כיצד אתם רוצים שהנכסים שלכם ינוהלו בעתיד, במגוון תחומים:

  • להורות מה יעלה בגורל הרכוש וההון שצברתם בדורות הבאים ולהבטיח חלוקה יעילה והוגנת של הנכסים שבבעלותכם.
  • להגן על הנכסים שלכם בפני תביעות משפטיות כתוצאה מפשיטת רגל, רשלנות מקצועית ועוד.
  • להבטיח את עתידו של קטין, או של בגיר בעל מוגבלויות.

באמצעות הנאמנות תצרו חיץ בין ההון המשפחתי לבין הנהנה ו/או צדדים שלישיים. כך, הנכסים שלכם יהיו ברשות הנאמן אשר יהיה אחראי לניהולם בהתאם להוראות ולפרק הזמן שתקבעו מראש בכתב הנאמנות שנערוך עבורכם ואילו הנהנה, ייהנה מפירות הרכוש. בתום התקופה תוכלו לקבוע מה יעלה בגורל הרכוש שלכם: האם יועבר לידי הנהנה? האם יועבר ליורשיו? ואולי לנהנים אחרים?

  • להעביר לילדיכם הכשירים את ההון באופן מדורג, תוך הגנה מהתנהלות כלכלית לא נכונה, בזבוז כספים, תביעות גירושין, חדלות פירעון ועוד.
  • להגן על רכוש המועבר לאחד מצאצאיכם (בעודכם בחיים או לאחר פטירתכם) מפני בן/בת זוג הנכנסים לחייו.
  • להפעיל הקדש שבמסגרתו יועברו כספים באמצעות מנגנון קבוע ומסודר, למטרות צדקה, תרומה ופילנתרופיה.
  • לבצע תכנון מס בהעברת נכסים בין דורית בארץ ובחו”ל.

צור קשר