חדלות פירעון

שימוש כבעל תפקיד ע”פ מינוי מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים
עו”ד נדב שפירא ממונה כבעל תפקיד (מנהל מיוחד / נאמן / מפרק) ע”י כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט במחוזות חיפה והצפון ות”א והמרכז.
לצורך ביצוע מיטבי של התיקים הנ”ל מעסיק המשרד עורכי דין שכירים וצוות עזר נרחב.

ייצוג נושים
המשרד מייצג נושים גדולים בהליכי חדלות פירעון ביניהם מוסדות בנקאיים, חברות וגופים ממשלתיים.
במסגרת הליכים אלו מגיש המשרד בקשות נושה לפשיטת רגל / לפירוק חברות, הליך המאפשר שימוש בכלים משפטיים לגביית חובות בהם לא ניתן לעשות שימוש במסגרת פתיחת תיקי הוצאה לפועל לרבות ביטול הענקות אסורות, ביטול הסתלקויות מעיזבון, וכו’.

ייצוג עובדים
המשרד מייצג עובדים שמקומות העבודה בהם הועסקו קרסו.
ע”פ חוק הביטוח הלאומי, שכרו ומרבית הזכויות המגיעות לעובד ממקום עבודתו מבוטחות וזאת עד לתקרה הקבועה בחוק.
על מנת לעשות שימוש בכלי זה, על העובד להגיש בקשת פירוק / פש”ר / חדלפ / חדלת ולהגיש תביעת חיוב מפורטת בגין הרכיבים השונים להם הוא זכאי.
למשרד ניסיון רב בניהול הליכים שכאלו בעבור מספר רב של עובדים אשר בחרו להתאגד ולפעול במשותף.

עורך דין נוטריון

צור קשר